Produkt został usunięty z ulubionych
Wybrany produkt został dodany do koszyka
Wybrany produkt został usunięty z koszyka
(0)
Opcje
Regulamin sklepu Sklep firmy TRANSMET

RegulaminSklepu Internetowego

www.transmet.com.pl


§ 1 Informacja o firmie

 1. Sklep internetowy działający pod adresem www.transmet.com.pl prowadzony jest przez: TRANSMET Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.

z siedzibą 39-300 Mielec, Złotniki 207

NIP: 817-20-65-828 , REGON: 180286620,

e-mail: biuro@transmet.com.pl

nr tel. 17 774 25 12

 

 1. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż produktów za pośrednictwem sieci Internet.

 

§2 Zamówienia

 

 1. Sklep internetowy przyjmuje zamówienia poprzez:

a/ wypełnienieformularzy zamówienia na stronie www.transmet.com.pl

- 24 godziny na dobę,7 dni w tygodniu, lub za pomocą:

b/ e-mail:

- od poniedziałku dopiątku w godz. 8-16

2.    Zamówieniaw sklepie internetowym może złożyć:

- osoba fizyczna, któraukończyła 18 lat lub

- inny podmiot mającyzdolność prawną w zakresie zawierania umów,

zwani dalejKupującym.

3.    Zamówieniazłożone w sobotę, niedzielę oraz święta realizowane będą od pierwszego dnia roboczego.Zamówienia realizujemy za pomocą firmy kurierskiej SIÓDEMKA.

4.    Wszelkiekoszty wskazane w formularzu zamówienia związane z dostarczeniem towaru ponosiKupujący.

 1. Po złożeniu zamówienia przez Kupującego wysyłany jest e-mail z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia.

 2. Kupujący zobowiązany jest do potwierdzenia informacji otrzymanej w pkt. 2., co stanowi warunek przystąpienia do realizacji zamówienia przez Sprzedawcę.   

7.    Wmomencie otrzymania przez Sprzedawcę potwierdzenia, o którym mowa w pkt. 6dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy Sprzedającym a Kupującym, a przedmiotem tejumowy jest towar wymieniony w zamówieniu.   

8.    Wprzypadku braku możliwości kontaktu z Klientem ze względu na błędny nr tel. lubnieprawidłowy adres e-mail zamówienie zostanie anulowane w ciągu 3 dni od datyjego złożenia, a zawarte w nim dane osobowe zostają usunięte z bazy danychsklepu. Zamówienia niepotwierdzone będą anulowane przez sklep po upływie 3 dniod złożenia zamówienia.

9.    Warunkiemrealizacji zamówienia jest dostępność produktu zgodnie z ofertą ujawnioną nastronie sklepu internetowego w momencie złożenia zamówienia.  

10.  W przypadkuniedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany
o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji. Klient ma 7dni na podjęcie decyzji i korektę zamówienia oraz ewentualnie całkowite jegoanulowanie.
Po przekroczeniu tego terminu, brak decyzji Klienta jest równoznaczny zrezygnacją ze złożenia zamówienia.

11.  Sprzedawca zastrzegasobie prawo do weryfikacji zlecenia. W przypadkach uzyskania informacji, iżKupujący widnieje w stosownych rejestrach dotyczących nierzetelnych płatnikóworaz gdy nie jest przestrzegany niniejszy Regulamin, sprzedawca odstąpi odrealizacji zlecenia. 

12.  Od chwili wysłaniatowaru Klient nie może anulować zamówienia może jedynie skorzystać
z prawa zwrotu towaru zgodnie z poniższymi postanowieniami.

 

 

 § 3 Opisy i zdjęcia produktów

1.    Mimo dołożenia wszelkich starańnie gwarantujemy, że publikowane dane techniczne nie zawierają uchybień lubbłędów. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy przed podjęciem decyzji okontakt z handlowcem. Zdjęcia produktów to ilustracje poglądowe i mogą czasamiróżnić się od rzeczywistego wyglądu przedmiotu. Nie zmienia to jednak nigdy ichwłaściwości.

2.    Zakazuje się jakiegokolwiekkomercyjnego wykorzystania informacji pochodzących z bazy www.transmet.com.pl.

 

§4 Opcje dostawy

 

 1. Towar zamówiony w sklepie www.transmet.com.pl dostarczany jest:

a/kurierem SIÓDEMKA

b)możliwy jest również odbiór osobisty.

 1. Termin dostarczenia przesyłki = czas realizacji + przewidywany czas dostawy

 2. Czas realizacji zamówienia wynosi odpowiednio:

- w przypadkupłatności „za pobraniem” - 3 dni roboczych od dnia potwierdzenia zamówieniazgodnie z § 2 pkt. 6 Regulaminu.

- w przypadkupłatności przelewem (przedpłata) - 5 dni roboczych od dnia wpływu należnejkwoty na konto sklepu.  

 1. Przewidywany czas dostawy zależny jest od wybranego sposobu dostarczenia i wynosi 3 dni roboczych.

 2. Przy każdym produkcie dostępnym w naszym sklepie, w karcie produktu, znajduję się informacja o dostępnej ilości sztuk lub o całkowitej niedostępności danego towaru.

 3. Wraz z towarem wydawane są: dokument gwarancyjny oraz dokument sprzedaży.
  W przypadku braku któregokolwiek z tych dokumentów prosimy o niezwłoczne zgłoszenie tego faktu. 

§5 Ceny

 

1.     Wszystkie ceny podawane na stroniewww.transmet.com.pl są cenami brutto - zawierają podatek VAT i wyrażone są wzłotych polskich (PLN).

2.     Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca wchwili złożenia zamówienia przez Klienta.

3.     Zasada określona w § 5 pkt. 2 nie obowiązuje jedyniew przypadku, gdy przy konkretnym towarze znajduje się informacja:

- o jego niedostępności wmagazynie Sprzedawcy,

- dostępie ograniczonej liczby sztuk w magazynieSprzedawcy, w części powyżej wskazanej ilości.

4.     Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cenyproduktów znajdujących się w ofercie, wprowadzania oraz ich wycofania z oferty,przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych.

5.     Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedażyprzeznaczona jest ograniczona liczba towarów. Realizacja zamówień następujewedług kolejności wpływu potwierdzonych zamówień, aż do wyczerpania się zapasówobjętych taką formą sprzedaży.  

 

§6 Sposób zapłaty

 

 1. Płatność za zamówiony towar następuje w sposób:

a)    przelew(przedpłata) na rachunek bankowy BPH S.A. o/Mielec,
50 1060 0076 0000 3200 0126 6237

b)   gotówkaw przypadku odbioru towaru przez Klienta własnym transportem i na własny kosztbezpośrednio u Sprzedawcy,

c)    gotówkado rąk kuriera w chwili wydania towaru, w przypadku dostawy towarów zapośrednictwem kuriera,

2.    Sprzedawcamoże ustalić indywidualnie z Klientem inne warunki i formy płatności. W takimwypadku obowiązują warunki i formy płatności wskazane w zamówieniupotwierdzonym przez Sprzedawcę (dot. sprzedaż ratalna, leasing, sprzedażhurtowa dla stałych odbiorców).

 

 

§7 Zwrot towaru

 

1.    Zgodnie z zasadamisprzedaży konsumenckiej Konsument, który zawarł umowę poza lokalemprzedsiębiorstwa, może od niej odstąpić zgodnie z obowiązującymi przepisami, wterminie do 10 dni kalendarzowych od daty zakupu i musi fakt ten poprzećpisemnym oświadczeniem. Oświadczenie należy wysłać listem poleconym lubzałączyć do paczki ze zwracanym towarem.

2.    Zwrottowaru, o którym mowa w § 7 pkt. 1, odbywa się na koszt Klienta.

3.    Wrazie odstąpienia od umowy zgodnie z § 7 pkt. 1 umowa jest uważana zaniezawartą,
a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły,ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna wgranicach zwykłego zarządu.

4.    Zwrotpowinien nastąpić niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie czternastudni.

5.    Zwrotnastępuje za pisemnym potwierdzeniem odbioru towaru przez Sprzedawcę.

6.     Po otrzymaniuprzesyłki Klient winien dokładnie sprawdzić paczkę i otrzymany sprzęt
i o ewentualnych usterkach niezwłocznie poinformować Sprzedawcę. 

7.    Jeżelitowar był w momencie jego odebrania uszkodzony należy w obecnościkuriera/pracownika Poczty/ innej osoby upoważnionej spisać protokół iuszkodzony towar wysłać na adres: TRANSMET Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Złotniki 207 39-300 Mielec  na koszt Sprzedawcy.

8.    Jeżeliświadczenie konsumenta ma być spełnione z wykorzystaniem kredytu lub pożyczkiudzielonych przez Sprzedawcę albo gdy umowa przewidywała wykorzystanie kredytuudzielonego na podstawie porozumienia kredytodawcy ze Sprzedawcą, odstąpienieod umowy zawartej na odległość jest skuteczne także wobec umowy kredytu lubpożyczki zawartej przez konsumenta.

9.    Sklepgwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru. Koszt odesłania towaru nie podlegazwrotowi.

10. Sprzedawcanie stosuje polityki towarów zastępczych.

 

§8 Reklamacje

 

 1. Jeżeli zakupiony wysyłkowo produkt zawiera wady, koszty zwrotu przesyłki pokrywa Sprzedawca. Zgłoszona wada podlega weryfikacji przez serwis, który stwierdzi czy usterka nie nastąpiła z winy Klienta. Sprzedawca rozpatruje reklamacje najpóźniej w ciągu 14 dni od ich wpływu.

 2. Sprzęt powinien zawierać oryginalne opakowanie umożliwiające bezpieczny transport do specjalistycznego serwisu. Dopuszczalne jest zastosowanie opakowania zastępczego, jednak musi ono gwarantować odpowiednią ochronę podczas transportu.

 3. Sprzęt należy przysyłać kompletny, zwłaszcza z akcesoriami, które mają wpływ na jego funkcjonalność lub które mogą być jedną z przyczyn nieprawidłowego funkcjonowania sprzętu.

 4. Do sprzętu musi zostać dołączony opis wady/uszkodzenia wraz z podaną sytuacją, kiedy  dana usterka występuje; opis taki winien być jak najbardziej dokładny (zaleca się stosowanie umieszczonego na stronie Sklepu formularza reklamacyjnego). Umożliwi to szybszą diagnozę usterki i realizację danej reklamacji. Dodatkowo należy określić żądania reklamacyjne oraz tryb reklamowania towaru (gwarancja lub rękojmia).

 5. Do reklamowanego sprzętu niezbędne jest dołączenie:

- w przypadku naprawygwarancyjnej karty gwarancyjnej oraz kserokopii dowodu zakupu.

- w przypadku rękojmikserokopii dowodu zakupu.

Przy braku kserokopiidokumentu świadczącego o jego zakupie w firmie Sprzedawcy możliwe jestwarunkowe przyjęcie takiego sprzętu do weryfikacji i naprawy pod warunkiem, iżustalone zostanie, że sprzęt został zakupiony w firmie Sprzedawcy oraz, iż wadapodlega naprawie reklamacyjnej.

 1. Jeżeli sprzęt dostarczony do serwisu okaże się sprawny i firma nie wykryje usterki serwis pobierze opłatę za diagnostykę i koszty przesyłki.

 

 

 

 

 

 

 

 

§9 Serwis

 

Przesyłkido serwisu prosimy wysyłać na adres:
TRANSMET Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Złotniki 207 39-300 Mielec

Dział reklamacji:

e-mail: biuro@transmet.com.pl
tel:       17 774 25 12

Fax:     17 773 18 76

§ 10 Dane osobowe

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

    1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma TRANSMET Sp. z o.o. sp. k.,
    2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu realizacji umowy – tj. wystawienia dokumentu sprzedaży, sprawozdawczości finansowo – księgowej, monitorowania płatności, rozstrzygania reklamacji na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a, b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
    3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty będące zaangażowane w kontakt
   4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych,
   5. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
   6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
  7.  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością zrealizowania umowy

 

§11 Postanowienia końcowe

 

 1. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

 2. Prawa i obowiązki stron wynikające z zawartej umowy uregulowane są w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. z 1964 r. nr 16, poz. 93 z późn. zm.) , a także
  w przypadku sprzedaży konsumenckiej w ustawie z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2002 r.
  nr 141, poz. 1176 z późn. zm.) oraz ustawie z dnia 02 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000 r. nr 22, poz. 271 z późn. zm.).

 3. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest Sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub Sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.

 4. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

 5. Podmiot prowadzący sklep nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w korzystaniu ze sklepu internetowego zaistniałe z przyczyn technicznych (konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu, etc) lub innych od niego niezależnych.

 6. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego umieszczenia w sklepie internetowym pod adresem www.transmet.com.pl i obowiązuje przez czas nieoznaczony.

 7. Podmiot prowadzący sklep zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu. Wszelkie zmiany wchodzą w życie z chwilą ich opublikowania (zamieszczenia) w sklepie internetowym.

 8. Podana cena towaru obowiązuje wyłącznie przy złożeniu zamówienia przez sklep internetowy. Ceny w firmie mogą różnić się od cen prezentowanych na stronach sklepu internetowego.

 9. Przedstawiona oferta w sklepie nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, jest jedynie zaproszeniem do rozpoczęcia rokowań (zgodnie z art. 71 k.c.).

 

Nasze super produkty
Wybierz coś dla siebie
Szlifierka pneumatyczna SIOUX SDG10S25M6R 25000RPM
1 282,20 zł
Szlifierka pneumatyczna SIOUX SDG10SHT08M 8000RPM
2 015,55 zł
Szlifierka pneumatyczn SIOUX STXG10S23M6 23000RPM
1 641,78 zł
Szlifierka pneumatyczna SIOUX SDG10SHT12M 12000RPM
2 184,00 zł
Szlifierka pneumatyczna SIOUX STXG10S18M6 18000RPM
1 648,09 zł
Szlifierka pneumatyczna SIOUX SDG05S18M6S 18000RPM
1 009,11 zł
Wiertarka pneumatyczna 14CFS93-38
2 747,53 zł
Wiertarka pneumatyczna Sioux SDR4P60N2 6000rpm
2 007,57 zł
Sprawdź nasze promocje
Sprawdź nasze wszystkie promocje na nasz sprzęt
O naszym sklepie
Sprawdź co oferujemy
. Witamy  Firma TRANSMET Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k..  z siedzibą w Mielcu jest długoletnim doświadczonym dostawcą wysokiej klasy wyrobów i nowoczesnych rozwiązań technologicznych dla przemysłu. Od początku działalności rozwijamy współpracę zwiodącymi producentami w branży. Jesteśmy autoryzowanym dystrybutorem wielu renomowanych dostawców krajowych i zagranicznych.. .
Jak do nas trafić?
Sprawdź jak do nas trafić